Zgodovinski arhiv Ljubljana bo 30. novembra 2017 organiziral

delavnico

za uslužbence s področja vzgoje in izobraževanja na Gorenjskem.

Delavnica bo potekala na Fakulteti za organizacijske vede Kranj, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

V skladu z 8. odstavkom 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora imeti uslužbenec javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, opravljen tudi preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

Program delavnice:

9.00–9.30 Kratka predstavitev postopka odbiranja in izročanja arhivskega gradiva
9.30–10.30 Predstavitev arhivskega gradiva in prevzemnega popisa
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 Praktično urejanje arhivskega gradiva in izdelava prevzemnega popisa/delo z arhivskim gradivom
12.30–13.00 Predstavitev dela skupin in analiza

Prijave sprejemamo do 24. novembra 2017.

Cena delavnice:
– za neposredne proračunske uporabnike: 50,00 EUR
– za posredne proračunske uporabnike: 60,00 EUR

Število prijav je omejeno. Prijavnica in informacije so na voljo na spletni strani arhiva http://www.zal-lj.si/project/arhivske-delavnice/.

Prijave zbiramo na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Ob prijavi nam pošljite naročilnico ali jo prinesite s seboj na delavnico.

 

Prilagoditev pisave