Upravljanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki

Upravljanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki

Domov > Obveznosti in priporočila > Upravljanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki Upravljanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki Dokumentarno in arhivsko gradivo v stalni zbirki mora biti urejeno in evidentirano. Pri upravljanju z dokumentarnim...
Digitalno gradivo

Digitalno gradivo

Domov > Obveznosti in priporočila > Digitalno gradivo Digitalno gradivo Dokumentarno gradivo v digitalni obliki je gradivo v digitalni obliki zapisa in shranjeno na strojno berljivem nosilcu zapisa. Digitalno zapisano gradivo zaradi svoje specifičnosti potrebuje...
Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Domov > Obveznosti in priporočila > Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva Arhivski depoji se uporabljajo samo za hrambo gradiva. Arhivski depoji in njihova oprema Arhivski depoji morajo...
Odbiranje in izročanje arhivskega gradiva

Odbiranje in izročanje arhivskega gradiva

Domov > Obveznosti in priporočila > Odbiranje in izročanje arhivskega gradiva Odbiranje in izročanje arhivskega gradiva Postopek odbiranja in izročanja arhivskega gradiva je natančneje določen v 5. in 6. poglavju Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega...
Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva

Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva

Domov >  Obveznosti in priporočila > Upravljanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva Izvirno dokumentarno gradivo, ki so mu potekli predpisani roki hranjenja in nima več pomena za tekoče poslovanje javnopravne...
Prilagoditev pisave